Veľkoobchod:

Mgr. Ildikó Karafiátová
+421 905 906 861
ildiko.karafiatova@ekolas.sk

Predaj výrobkov pre DDD a aplikačnej techniky:

Ing. Štefan Hlúbik
+421 918 470 929
stefan.hlubik@ekolas.sk