EKOLAS, s.r.o. – patríme medzi najväčších dodávateľov výrobkov pre deratizérov a taktiež pre veľkoobchodné
a maloobchodné prevádzky v línii dom a záhrada prostredníctvom dcérskej spoločnosti
EKOLAS SK, s.r.o.

Línia Dom a záhrada

• veľkoobchodný predaj
• určený pre kamenné predajne
a internetové obchody
• predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, hnojivá a doplnky
pre dom a záhradu

Pre bližšie informácie
kontaktujte:

Obchodná zástupkyňa:  

Mgr. Ildikó Karafiátová
mobil: +421 905 906 861
e-mail: ildiko.karafiatova@ekolas.sk

Katalóg dom a záhrada

Línia Profesionál

• profesionálny segment
• predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, aplikačnej techniky
a doplnkov pre poľnohospodárov
a deratizérov na základe osvedčenia pre DDD.

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Obchodný zástupca:

Ing. Štefan Hlúbik
mobil: +421 918 470 929
e-mail: stefan.hlubik@ekolas.sk

Katalóg profesionáli