EKOLAS, s.r.o.

Patríme medzi najväčších dodávateľov výrobkov pre deratizérov
a taktiež pre veľkoobchodné a maloobchodné prevádzky v línii dom a záhrada
prostredníctvom dcérskej spoločnosti EKOLAS SK, s.r.o.

─── Veľkoobchodný predaj

Línia – Dom a záhrada

• určený pre kamenné predajne a internetové obchody
• predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, hnojivá a doplnky
pre dom a záhradu

Prehľad výrobkov ponúkaných pre veľkoobchod/maloobchod
nájdete na www.skodca.sk

Obchodné zastúpenie

Veľkoobchod

Mgr. Ildikó Karafiátová
+421 905 906 861
ildiko.karafiatova@ekolas.sk

─── Profesionálny segment

Línia – Profesionál

• predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, aplikačnej techniky
a doplnkov pre poľnohospodárov a deratizérov na základe
osvedčenia pre DDD.

Prehľad výrobkov ponúkaných pre profesionálov
nájdete na www.ekolas-profesional.sk

Obchodné zastúpenie

Predaj výrobkov pre DDD a aplikačnej techniky

Ing. Štefan Hlúbik
+421 918 470 929
stefan.hlubik@ekolas.sk