EKOLAS, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
Zobraziť na mape

Fakturačné údaje:

Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO:
36 22 7897
IČ DPH: SK 2020 163 772

 

zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11025/T

EKOLAS SK, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
Zobraziť na mape

Fakturačné údaje:

Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO:
36 22 9024
IČ DPH: SK 2021 430 169

 

zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11141/T

Kontakty:

Sekretariát:

033/559 20 96
info@ekolas.sk

Ekonomické oddelenie

Jaroslava Richnáková
jarkar@ekolas.sk

Oddelenie marketingu

Ing. Mária Bullová
mariab@ekolas.sk

Export / import tovarov

Ing. Martin Bulla
+421 905 682 775
martinb@ekolas.sk

Oddelenie služieb

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Obchodné zastúpenie – Línia dom a záhrada

Veľkoobchod

Mgr. Ildikó Karafiátová
+421 905 906 861
ildiko.karafiatova@ekolas.sk

Obchodné zastúpenie – Línia profesionál

Predaj výrobkov pre DDD a aplikačnej techniky

Ing. Štefan Hlúbik
+421 918 470 929
stefan.hlubik@ekolas.sk