Zabezpečujeme všetky dostupné dezinsekcie, od preventívnych opatrení, cez
kladenie dezinsekčných nástrah až po celoplošnú dezinsekciu.

– uprednostňujeme menej agresívne spôsoby modernej techniky.

Spôsoby likvidácie:

• preventívne opatrenia – sitá
• postrekom
• teplým a studeným airosolom ( ULV)
• kladením požerových nástrah a gélov
• zadymovaním ( aplikácia dymovníc)
• plynovaním ( zvlášť nebezpečným jedom – fosforovodík)
• odchytom do lepových a elektrických pascí
• celoplošná desiznsekcia

Plán dezinsekcie obsahuje:

• Prieskumné práce (zistenie druhu a množstva hmyzu v zamorenom objekte,
spôsob dezinsekcie, výber dezinsekčného prípravku, návrh na odstránenie
hygienických závad)
• Bezpečnostné a ochranné opatrenia (ochrana vlastná pri výkone, ochrana
užívateľov objektu)
• Prevedenie dezinsekcie
• Kontrola a evidencia / účinnosť zásahu , vytvorenie podrobného zápisu o
prevedenej dezinsekcii

Prečo vykonávať dezinsekciu?

• zbavíte sa nepríjemného a dotieravého hmyzu
• znížite riziko chorôb prenášaných hmyzom
• zabránite kontaminácii Vašich priestorov
• pre niektoré prevádzky je to legislatívne nariadené

Dezinsekciu vykonávame pre:

• mestá a obce
• byty, bytové spoločenstvá
• hospodárske objekty
• chovateľské zariadenia
• domácnosti, rodinné domy
• okolie rodinných domov

Ploštice a šváby v domácnosti?

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj tým závažným
a problematickým ako je dezinsekcia:

– ploštíc
– švábov

Používame veľmi účinné prípravky a disponujeme najmodernejšou technológiu, ktorá zaručí vysoký efekt v likvidácii hmyzu. Doporučíme vhodné preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu výskytu hmyzu.

Celoplošná dezinsekcia:

Vykonávame: postrekom ULV

Disponujeme:

– špeciálnou technológiu
– používame veľmi účinné insekticídne prípravky schválené v Slovenskej
republike i EU, ktoré sú bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Celoplošnú dezinsekciu vykonávame pre:

Mestá a obce:

– parky
– amfiteátre
– ihríská a iné verejné priestranstranstvá

V akom prostredí?

– okolo vodných plôch

– skupiny stromov a kríkov na verejnom priestranstve

– parky

– hnojiská a skládky

Prečo vykonávať celoplošnú dezinsekciu?

• zbavíte sa nepríjemných štípancov a nebezpečenstva prenosu nákazlivých
chorôb
• zabezpečíte pohodu rekreantov, stravníkov na kultúrnych podujatiach,
spoločenských akciách
• je zároveň aj ako ochrana pred uštipnutím osou, sršňom a pod.