─── Profesionáli v oblasti DDD

Zabezpečujeme všetky dezinsekcie

od preventívnych opatrení, cez kladenie
dezinsekčných nástrah
až po celoplošnú dezinsekciu.

Ako vykonávame dezinsekciu?

• preventívne opatrenia – sitá
• postrekom
• teplým a studeným airosolom ( ULV)
• kladením požerových nástrah a gélov
• zadymovaním ( aplikácia dymovníc)
• plynovaním ( zvlášť nebezpečným jedom – fosforovodík)
• odchytom do lepových a elektrických pascí
• celoplošná dezinsekcia

Plán desinsekcie obsahuje:

• Prieskumné práce (zistenie druhu a množstva hmyzu v zamorenom objekte,
spôsob dezinsekcie, výber dezinsekčného prípravku, návrh na odstránenie
hygienických závad)
• Bezpečnostné a ochranné opatrenia
(ochrana vlastná pri výkone, ochrana užívateľov objektu)
• Prevedenie dezinsekcie
• Kontrola a evidencia / účinnosť zásahu , vytvorenie
podrobného zápisu o prevedenej dezinsekcii

Pre koho vykonávame dezinsekciu?

• mestá a obce
• byty, bytové spoločenstvá
• hospodárske objekty
• chovateľské zariadenia
• domácnosti, rodinné domy
• okolie rodinných domov

Celopološná dezinsekcia

Celopološnú dezinsekciu vykonávame postrekom ULV.

Disponujeme špeciálnou technológiou
a používame veľmi účinné insekticídne prípravky
schválené v Slovenskej republike i EU, ktoré sú
bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Celoplošnú dezinsekciu vykonávame pre:

Mestá a obce:
parky, amfiteátre, ihriská a iné verejné priestranstvá

V akom prostredí?:
okolo vodných plôch, skupiny stromov a kríkov
na verejnom priestranstve, parky, hnojiská
a skládky

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme
aj tým závažným
a problematickým ako je
dezinsekcia ploštíc a švábov

Používame veľmi účinné prípravky a disponujeme
najmodernejšou technológiu, ktorá zaručí vysoký efekt
v likvidácii hmyzu. Doporučíme vhodné preventívne
opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu výskytu hmyzu.

Objednajte si dezinsekciu

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme
aj tým závažným
a problematickým ako je
dezinsekcia ploštíc a švábov

Používame veľmi účinné prípravky a disponujeme
najmodernejšou technológiu, ktorá zaručí vysoký efekt
v likvidácii hmyzu. Doporučíme vhodné preventívne
opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu výskytu hmyzu.

Objednajte si dezinsekciu

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Pozrite si prehľad
dezinsekčných zásahov

Celoplošná dezinsekcia
parkov a vodných nádrží
.

Profesionálna ochrana
stromov – Pagaštan konský
.

Dezinsekcia
kanalizačných sietí
.

Profesionálna likvidácia
ploštíc a švábov
.

Profesionálna fumigácia/plynovanie
obilia fosforovodíkom