Zabezpečujeme zneškodňenie mikroorganizmov – choroboplodných zárodkov,
pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ
prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Sterilizácia 

vyšší stupeň dezinfekcie – zaručuje usmrtenie všetkých
mikroorganizmov – baktérií, vírusov, húb a bakteriálnych spór.

Spôsoby dezinfekcie:

– chemickým postrekom
– poprašom
– dymovaním
– aerosoláciou

Dezinfekciu vykonávame v nasledovných priestoroch

– dezinfekcia potravinárskych prevádzok

– dezinfekcia stravovacích prevádzok

– dezinfekcia ubytovacích prevádzok

– dezinfekcia sociálnych zariadení

– dezinfekcia obchodných domov, nákupných centier a podobne

– dezinfekcia poľnohospodárskych prevádzok živočíšnej výroby

– dezinfekcia bytových domov

– dezinfekcia zdravotníckych zariadení

– dezinfekcia dopravných prostriedkov – MHD / TAXI / Železničné vozne

– dezinfekcia klimatizácii

– dezinfekcia bytov a priestorov po zosnulých – pivnice a suterény po zatopení

– dezinfekcia chatiek

– ďalšie špeciálne dezinfekcie vrátane zásahov proti rôznym druhom plesní a húb