─── Profesionáli v oblasti DDD

Zabezpečujeme zneškodňenie mikroorganizmov

pomocou chemických alebo kombinovaných
postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu
nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Zabezpečujeme nasledovné služby:

Sterilizácia:

Vyšší stupeň dezinfekcie – zaručuje usmrtenie všetkých
mikroorganizmov – baktérií, vírusov, húb a bakteriálnych spór.

Spôsoby dezinfekcie:

• chemickým postrekom
• poprašom
• dymovaním
• aerosoláciou

Čo ponúkame?

• Dezinfekcia potravinárskych prevádzok
• Dezinfekcia stravovacích prevádzok
• Dezinfekcia ubytovacích prevádzok
• Dezinfekcia sociálnych zariadení
• Dezinfekcia obchodných domov, nákupných centier a podobne
• Dezinfekcia poľnohospodárskych prevádzok živočíšnej výroby
• Dezinfekcia bytových domov
• Dezinfekcia zdravotníckych zariadení
• Dezinfekcia dopravných prostriedkov
MHD / TAXI / Železničné vozne
• Dezinfekcia klimatizácii
• Dezinfekcia bytov a priestorov po zosnulých –
• Dezinfekcia pivníc a suterénov po zatopení
• Dezinfekcia chatiek
• Ďalšie špeciálne dezinfekcie vrátane zásahov proti rôznym druhom plesní a húb

Objednajte si deratizáciu

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk