─── Profesionáli v oblasti DDD

Poskytujeme kompletné služby

od preventívnych a monitorovacích opatrení
až po akútne a rozsiahle exteriérové zásahy.

Čo môžete do nás očakávať?

Použitie najnovších technologických postupov a moderných technológii,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu

– Návrh najefektívnejšieho riešenia
– Vedenie záznamov o jednotlivých zásahoch
– Konzultácie a poradenstvo
– Šetrnosť k životnému prostrediu

Postup vykonávania deratizácie:

1. Prehliadka objektov
2. Označenie objektov
3. Aplikácia deratizačných prípravkov
4. Vyhodnotenie efektívnosti použiteľné v systéme HACCP

Deratizáciu vykonávame pre:

· Podnikateľské a súkromné objekty
· Stravovacie, hotelové a reštauračné zariadenia
· Školské organizácie
· Obchodné komplexy
· Poľnohospodárske objekty
· Kanalizačné a energetické siete
· Ihriská
· Záhradníctvo a lesníctvo
· Verejné priestranstvá miest a obcí

Objednajte si deratizáciu

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Objednajte si deratizáciu

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk