Zaisťujeme všetky dostupné deratizácie od preventívnych monitorovacích
lokálnych pokládok až po plošné akútne deratizácie, od interiérových zásahov
až po často veľmi náročné exteriérové zákroky.

Postup výkonu:

1. Prehliadka objektov
2. Označenie objektov
3. Aplikácia deratizačných prípravkov
4. Vyhodnotenie efektívnosti použiteľné v systéme HACCP

Deratizáciu vykonávame:

– najnovšími technologickými postupmi
– modernou technikou – šetrnou k životnému prostrediu
– len prípravkami povolenými štátnym orgánom SR
– odborne spôsobilými pracovníkmi pravidelne preškolenými s platným
osvedčením
– uplatňujeme dlhoročné skúsenosti v praxi

Čo od nás môžete očakávať?

– návrh najefektívnejšej metódy
– vedenie evidencie o jednotlivých zásahoch
– poradenstvo
– šetrnosť k životnému prostrediu

Prečo práve my?

– dlhoročné skúsenosti
– profesionálne vyškolený tým
– používame najmodernejšie a povolené prípravky
– používame najmodernejšiu technológie a technické vybavenie
– prvoradá je ochrana osôb, zvierat a okolitého prostredia

Deratizáciu vykonávame pre:

* stravovacie, reštauračné hotelové zariadenia
* školské organizácie
* obchodné komplexy
* poľnohospodárske objekty
* kanalizačné a energetické siete
* ihriská
* záhradníctvo a lesníctvo
* verejné priestranstvá miest a obcí
podnikatelské a súkromné objekty – prezistit

Povinná deratizácia 2x ročne:

V zmysle zákona je vyhlásená povinná celoplošná deratizácia
príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
ktorú je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti :

– 2x ročne v termínoch apríl – október
V potravinárskych prevádzkach dokonca 4x do roka.