EKOLAS, s.r.o

Sme tu s Vami už od roku 1998.
Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je:

Obchodná činnosť:
export a import zameraný na dovoz tovarov ako sú: chemické látky (účinné látky a prípravky) v oblasti komunálnej hygieny – DDD, do poľnohospodárstva a chemickej výroby.

Služby:
zameraná na riešenie problematiky v oblasti komunálnej hygieny, t.j. likvidácia mikroorganizmov, škodlivého hmyzu a hlodavcov v rôznych typoch prevádzok a interierov a likvidácia škodlivých činiteľov v exterieroch. Významná časť služieb je zameraná na oblasť sadových úprav predovšetkým na tvorbu a údržbu zelene – rodinné domy, priemyselné areály vrátane bežnej údržby chodníkov a parkovísk.

Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 14001.

EKOLAS SK, s. r. o. vznikla za účelom distribúcie a predaja chemických
prípravkov a tovarov na území Slovenskej republiky v dvoch segmentoch:

Línia dom a záhrada

– maloobchodný predaj
– určený pre dom a záhradu
– predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, hnojivá a doplnky pre dom a záhradu

Línia profesionál

– profesionálny segment
– predaj prípravkov na likvidáciu škodcov, aplikačnej techniky a doplnkov pre poľnohospodárov a profesionálov poskytujúcich služby v oblasti ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.