─── Sadové a parkové úpravy

Poskytujeme kompletné služby
pre firmy, mestá a obce

Od terénnych úprav, asanačných a čistiacich prác
cez zakladanie trávnikov a zelene až po komplexnú
údržbu a celoročnú starostlivosť.

Starostlivosť o trávnik:

• kosenie zelených porastov
• odstránenie ruderálneho porastu mechanicky
• špeciálne kosenie zelených plôch
• zakladanie trávnika

Rez drevín a živých plotov:

• údržba stromov a kríkov
• odstránenie drevín

Výsadba a starostlivosť o rastliny, kríky a stromy:

• výsadba kríkov a stromov
• kvetinová výzdoba (celoročná starostlivosť)
• ošetrenie interiérových kvetín v halách a na chodbách
• údržba a úprava betónových nádob s vegetáciou

Ostatné služby:

• úprava terénu, asanačné a výkopové práce
• chemické odburinenie plôch s porastom
• mechanické odstránenie prerasteného drnu
• hrabanie a odstránenie lístia
• odstraňovanie nečistôt a odpadu z plôch
• zalievanie rastlín a trávnikov vodou s dovozom vlastnej vody
• čistenie vodných tokov
• odstraňovanie nečistôt z oplotenia

Pracujeme pre:

• mestá obce
• podnikateľské objekty
• hotelové a reštauračné plochy
• obchodné komplexy

Zabezpečujeme celoročnú starostlivosť

Objednajte si sadové úpravy

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Objednajte si sadové úpravy

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk

Pozrite si prehľad
sadových úprav

Údržba zelene
a celoročná starostlivosť

Rez drevín
a živých plotov

Úprava terénu, asanačné
a výkopové práce