Služby, výroba,
export a import tovaru

Kontakty:

Tel.: +421 / 33 / 55 92 096
Email: info@ekolas.sk

Služby:
Mário Bulla
+421 905 682 824

Výroba:
Jozef Bulla
+421 908 069 878

Export / Import tovaru:
Ing. Martin Bulla
+421 905 682 775

EKOLAS, s.r.o.

Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 36 22 7897
IČ DPH: SK 2020 163 772

zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11025/T

Distribúcia a predaj chemických
prípravkov a tovarov

Kontakty:

Tel.: +421 918 666 777
Email: info@ekolas.sk

Obchodné oddelenie:
Jozef Bulla
+421 908 069 878

Obchodní zástupcovia:

Veľkoobchod:
Mgr. Ildikó Czanik
+421 905 906 861

Predaj výrobkov pre DDD
a aplikačnej techniky:
Ing. Štefan Hlúbik
+421 918 470 929

EKOLAS SK, s.r.o.

Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 36 22 9024
IČ DPH: SK 2021 430 169

zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11141/T