Zaisťujeme všetky dostupné deratizácie.

Od preventívnych monitorovacích lokálnych pokládok až po plošné akútne deratizácie,
od interiérových zásahov až po často veľmi náročné exteriérové zákroky.

Deratizáciu vykonávame pre:

· Podnikateľské a súkromné objekty
· Stravovacie, hotelové a reštauračné zariadenia
· Školské organizácie
· Obchodné komplexy
· Poľnohospodárske objekty
· Kanalizačné a energetické siete
· Ihriská
· Záhradníctvo a lesníctvo
· Verejné priestranstvá miest a obcí

Deratizáciu vykonávame:

• Najnovšími technologickými postupmi
• Modernou technikou, šetrnou k životnému prostrediu
• Len prípravkami povolenými štátnym orgánom SR
• Odborne spôsobilými pracovníkmi pravidelne preškolenými
• S platným osvedčením
• Uplatňujeme dlhoročné skúsenosti v praxi

Čo od nás môžete očakávať?

• Návrh najefektívnejšej metódy
• Vedenie evidencie o jednotlivých zásahoch
• Poradenstvo
• Šetrnosť k životnému prostrediu

Prečo práve my?

• Dlhoročné skúsenosti
• Profesionálne vyškolený tím
• Používame najmodernejšie a povolené prípravky
• Používame najmodernejšiu technológie a technické vybavenie
• Prvoradá je ochrana osôb, zvierat a okolitého prostredia

Postup výkonu:

1. Prehliadka objektov
2. Označenie objektov
3. Aplikácia deratizačných prípravkov
4. Vyhodnotenie efektívnosti použiteľné v systéme HACCP

Máte záujem o deratizáciu? Neváhajte nás kontaktovať!

Oddelenie služieb

Mário Bulla
+421 905 682 824
mariob@ekolas.sk