Zaisťujeme všetky dostupné deratizácie

Od preventívnych monitorovacích lokálnych pokládok až po plošné akútne deratizácie,
od interiérových zásahov až po často veľmi náročné exteriérové zákroky.

Deratizáciu vykonávame pre:

  • Podnikateľské a súkromné objekty

  • Stravovacie, hotelové a reštauračné zariadenia

  • Školské organizácie

  • Obchodné komplexy

  • Poľnohospodárske objekty

  • Kanalizačné a energetické siete

  • Ihriská

  • Záhradníctvo a lesníctvo

  • Verejné priestranstvá miest a obcí

Povinná deratizácia 2x ročne:

V zmysle zákona je vyhlásená povinná celoplošná deratizácia príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorú je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti:

2x ročne v termínoch apríl – október
V potravinárskych prevádzkach dokonca 4x do roka.

Chcete vedieť viac?