Zabezpečujeme kompletné služby pre firmy, mestá a obce.

Od terénnych úprav, asanačných a čistiacich prác cez zakladanie trávnikov
a zelene, komplexnú údržbu a celoročnú starostlivosť.

Sadové úpravy vykonávame pre:

  • mestá obce

  • podnikateľské objekty

  • hotelové a reštauračné plochy

  • obchodné komplexy

Zabezpečujeme celoročnú starostlivosť