Mesto Trnava

Mesto Nitra

IKEA

AVION SHOPING PARK

JAVYS , a.s.

SPP, a.s.

SPP Distribúcia, a. s.

BK Service International, s. r. o.

ENGIE COFELY a.s.

Transpetrol, a.s.

ŠKODA SLOVAKIA, s.r.o.

LUKOIL – čerpacie stanice

Západoslovenská energetika, a. s.

Johnson Controls Inc.

Slovenské elektrárne, a.s.

Sessler a. s.

HORSONA, s.r.o.

STEFE Trnava, s.r.o.

CHVB, spol. s.r.o.

INGSTEEL, s.r.o.

FARMA MAJCICHOV, spol. s r.o.,

eustream, a.s.

Sodexo, s. r. o.

Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav, a. s. Bučany

Sagris, spol. s. r. o.

PD – Jaslovské Bohunice

PDP – Trstín

LEOPARD, s.r.o