Zabezpečujeme všetky dostupné dezinsekcie,

od preventívnych opatrení, cez kladenie dezinsekčných nástrah až po celoplošnú dezinsekciu.

Uprednostňujeme menej agresívne spôsoby modernej techniky.

,

Celoplošná dezinsekcia

Prečo vykonávať celoplošnú dezinsekciu?

• zbavíte sa nepríjemných štípancov a nebezpečenstva prenosu nákazlivých
chorôb
• zabezpečíte pohodu rekreantov, stravníkov na kultúrnych podujatiach,
spoločenských akciách
• je zároveň aj ako ochrana pred uštipnutím osou, sršňom a pod.

Celoplošná dezinsekcia:

Vykonávame: postrekom ULV

Disponujeme:

– špeciálnou technológiu
– používame veľmi účinné insekticídne prípravky schválené v Slovenskej
republike i EU, ktoré sú bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Celoplošnú dezinsekciu vykonávame pre:

Mestá a obce: parky, amfiteátre, ihriská a iné verejné priestranstvá

V akom prostredí?: okolo vodných plôch, skupiny stromov a kríkov na verejnom priestranstve, parky, hnojiská a skládky

Ploštice a šváby v domácnosti?

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj tým závažným
a problematickým ako je dezinsekcia:

– ploštíc
– švábov

Používame veľmi účinné prípravky a disponujeme najmodernejšou technológiu, ktorá zaručí vysoký efekt v likvidácii hmyzu. Doporučíme vhodné preventívne opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu výskytu hmyzu.