Zabezpečujeme zneškodňenie mikroorganizmov – choroboplodných zárodkov,
pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ
prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Sterilizácia 

vyšší stupeň dezinfekcie – zaručuje usmrtenie všetkých
mikroorganizmov – baktérií, vírusov, húb a bakteriálnych spór.

Spôsoby dezinfekcie:

• chemickým postrekom
• poprašom
• dymovaním
• aerosoláciou

Deratizáciu vykonávame pre:

 • Dezinfekcia potravinárskych prevádzok

 • Dezinfekcia stravovacích prevádzok

 • Dezinfekcia ubytovacích prevádzok

 • Dezinfekcia sociálnych zariadení

 • Dezinfekcia obchodných domov, nákupných centier a podobne

 • Dezinfekcia poľnohospodárskych prevádzok živočíšnej výroby

 • Dezinfekcia bytových domov

 • Dezinfekcia zdravotníckych zariadení

 • Dezinfekcia dopravných prostriedkov – MHD / TAXI / Železničné vozne

 • Dezinfekcia klimatizácii

 • Dezinfekcia bytov a priestorov po zosnulých – pivnice a suterény po zatopení

 • Dezinfekcia chatiek

 • Ďalšie špeciálne dezinfekcie vrátane zásahov proti rôznym druhom plesní a húb