Zaisťujeme všetky dostupné deratizácie.

Od preventívnych monitorovacích lokálnych pokládok až po plošné akútne deratizácie,
od interiérových zásahov až po často veľmi náročné exteriérové zákroky.

Deratizáciu vykonávame pre:

  • podnikateľské a súkromné objekty

  • stravovacie, hotelové a reštauračné zariadenia

  • školské organizácie

  • obchodné komplexy

  • poľnohospodárske objekty

  • kanalizačné a energetické siete

  • ihriská

  • záhradníctvo a lesníctvo

  • verejné priestranstvá miest a obcí

Povinná deratizácia 2x ročne:

V zmysle zákona je vyhlásená povinná celoplošná deratizácia príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
ktorú je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti:

2x ročne v termínoch apríl – október
V potravinárskych prevádzkach dokonca 4x do roka.

,