Služby, výroba,
export a import
tovaru

Distribúcia a predaj
chemických prípravkov
a tovarov

Pre rýchly kontakt
použite náš formulár:

Kontakty:

Tel.: +421/33/5592096
Email: info@ekolas.sk

Služby:
Mário Bulla
+421 905 682 824

Výroba:
Jozef Bulla
+421 908 069 878

Export / Import tovaru:
Ing. Martin Bulla
+421 905 682 775

Kontakty:

Tel.: +421 918 666 777
Email: info@ekolas.sk

Obchodné oddelenie:
Jozef Bulla
+421 908 069 878

Obchodní zástupcovia:

Veľkoobchod:
Mgr. Ildikó Czanik
+421 905 906 861

Predaj výrobkov pre DDD
a aplikačnej techniky:
Ing. Štefan Hlúbik
+421 918 470 929

EKOLAS, s.r.o.
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 36 22 7897

IČ DPH: SK 2020 163 772
zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11025/T
EKOLAS SK, s.r.o.
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 36 22 9024

IČ DPH: SK 2021 430 169
zapísaná v OR vedenom
Okresným súdom Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11141/T